شرکت مهندسی درساربنا یک مجموعه صد درصد خصوصی است که همگام باروند توسعه کشور درسال 1382 فعالیت خویش را با هدف طراحی و مهندسی، تامین کالا ، اجرا وراه اندازی پروژه های صنعتی ، عمرانی ،نفت وگاز وپتروشیمی آغاز نموده است . در دهه 80 شرکت  پروژه های متعددی را  درعرصه نفت و گاز با موفقیت کامل به اتمام  رساند که موجب  شد در اندک  زمان به عنوان یک شرکت خوشنام وموفق درعرصه صنعت مطرح گردد.
این مجموعه بااتکابه تیم متخصص وکارآمد وبااتکابه توان ودانش مهندسی ودراختیارداشتن مجموعه ای کامل از ماشین آلات  و تجهیزات و استفاده از آخرین  شیوه های نوین مدیریتی و سازمانی  منشا خدمات ارزنده یی در جهت اعتلای نام ایران می باشد . البته موهبتی است که درسایه و عنایت ویژه ی پروردگار دستیابی به آن محقق می گردد.
عمده فعالیت شرکت مهندسی درساربنا به دو بخش تقسیم می گردد:
1) بخش پروژه عمرانی و صنعتی : طراحی و مهندسی ،اجرا، نصب وراه اندازی
2) بخش بازرگانی و مهندسی کالاهای ساختمانی : خرید و تامین کالا ( داخلی وخارجی)