شرکت مهندسی درساربنا با اتکا به تیم متخصص و کار آمد واتکا به توان ودانش مهندسی ودر اختیارداشتن مجموعه ای کامل از ماشین آلات وتجهیزات در زمینه های طراحی ومهندسی،تامین کالا واجرا وراه ندازی پروژه های صنعتی،عمرانی،نفت وگاز وپتروشیمی فعالیت دارد.