ما به راستی باور داریم که با درسار دانش صنعت ایران را بنا خواهیم نمود

شرکت مهندسی درساربنا یک مجموعه صد درصد خصوصی است که همگام باروند توسعه کشور درسال 1382 فعالیت خویش را با هدف طراحی و مهندسی، تامین کالا ، اجرا وراه اندازی پروژه های صنعتی ، عمرانی ،نفت وگاز وپتروشیمی آغاز نموده است .
 در دهه 80 شرکت  پروژه های متعددی را  درعرصه نفت و گاز با موفقیت کامل به اتمام  رساند که موجب  شد در اندک  زمان به عنوان یک شرکت خوشنام و موفق درعرصه صنعت مطرح گردد.
این مجموعه با اتکا به تیم متخصص و کارآمد و با اتکابه توان ودانش مهندسی ودراختیارداشتن مجموعه ای کامل از ماشین آلات  و تجهیزات و استفاده از آخرین  شیوه های نوین مدیریتی و سازمانی  منشا خدمات ارزنده یی در جهت اعتلای نام ایران می باشد . البته موهبتی است که درسایه و عنایت ویژه ی پروردگار دستیابی به آن محقق می گردد.
عمده فعالیت شرکت مهندسی درساربنا به دو بخش تقسیم می گردد:
1) بخش پروژه عمرانی و صنعتی : طراحی و مهندسی ،اجرا، نصب وراه اندازی
2) بخش بازرگانی و مهندسی کالاهای ساختمانی : خرید و تامین کالا ( داخلی وخارجی)

پیام مدیریت

بیش از یک دهه از عمرشرکت مهندسی درساربنا در پروژه های صنعتی وعمرانی با خوشنامی گذشته است و نام این  شرکت  اعتماد و کیفیت را در اذهان کار فرمایان متبلور می نماید. لذا با این سابقه مسئولیت حفظ چنین ارزش و اعتبار  برشانه های تک تک افراد خانواده درساربنا احساس می گردد.
باور واعتماد متقابل ونگاه مابه ذینفعان این مجموعه اهمیت ویژه یی دارد واین مهم سبب گردید تا شبکه ارتباطی این شرکت با کارفرمایان ،پیمانکاران وتمامی همکاران وذینفعان بطور کامل در فضاومحیطی آرام حفظ گردد.
همچنان اعتقاد داریم راه های  ناپیموده زیادی  پیش  رو داریم  که  با  همت  ،تلاش وپشتکاری که در تک تک اعضا این خانواده سراغ داریم به درستی طی خواهیم نمود.

ما به راستی باور داریم که با درساردانش صنعت ایران را بنا خواهیم نمود.

تماس با ما